ΝΕΑ–ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

MAGIC PARK-9001-GR

 

Λειτουργώντας πάντοτε με όλες τις σχετικές νόμιμες άδειες και τηρώντας Βιβλίο Συντήρησης Μηχανημάτων εποπτευόμενο από Μηχανικό Ασφαλείας το Magic Park εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια μικρών και μεγάλων.
Το Magic Park είναι πιστοποιημένο και ακολουθεί Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το EN ISO 9001:2008 το οποίο ανανεώνεται μετά από τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Η οικογένεια του Λούνα Παρκ με τους ιδιοκτήτες του και το ειδικευμένο Τεχνικό Προσωπικό του υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν σε όλους μας χαμόγελα και ατέλειωτο παιχνίδι ΠΑΝΤΑ με ασφάλεια και υψηλή ποιότητα!!!